“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

info@interhem.com.mk

Language:

"Интер-Хем" е генерален увозник на производите на светски познатиот бренд Carl Roth.

Широката палета можете да ја погледнете на следната

веб-страна: www.carlroth.com

или во нивниот е-каталог.

 

 

 

(За повеќе информации Ве молиме контактирајте нѐ).

ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ

е - каталог

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design