“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

info@interhem.com.mk

Language:

Во можност сме да Ви понудиме лабораториски хемикалии со р.а квалитет согласно Вашите потреби (реагенси, киселини, растворувачи, волуметриски раствори, стандарди итн.)

 

 (За повеќе информации Ве молиме контактирајте нѐ).

ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИКАЛИИ

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design