“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

 

Language:

30 ГОДИНИ ТРАДИЦИЈА

КВАЛИТЕТ

Компанијата бележи нагорна линија во својата работа од отворањето до денес, прошируваjќи ја својата референтна листа на клиенти во Македонија и надвор од неа.

Компанијата е сертифицирана според ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 Quality Management System, а исто така има и многу други признанија, дипломи и благодарници.

КОНКУРЕНТНОСТ

Со професионалната посветеност во работата

компанијата бележи успеси, наметнувајќи се како

сериозна конкурентна компанија во Македонија.

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design