“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

 

Language:

Во можност сме да Ви понудиме резервоари за складирање на течности од реномиран производител “Техно-пласт”, Бугарија, произведени по метода на ротационо лиење. Резервоарите се изработени од високо квалитетни полиетилени произведени од “Dow Chemical”, Германија и “Borealis”, Норвешка, исполнувајќи ги сите ЕУ-стандарди за својата намена. Наменети се за складирање на:

1) Прехранбени производи

(вода, оцет, овошни сокови, производи од зеленчук и овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, млеко и млечни производи)

2) Хемикалии

(органски и неоргански киселини, бази,

соли и друго)

3) Течни горива и нафта

Истите се достапни во волумен од: 200, 500, 1000, 1500, 3000, 4300, 5200 и 10000 литри. Производителот обезбедува  повеќегодишна гаранција на своите произоди.

 

 

(За повеќе информации Ве молиме контактирајте нѐ).

РЕЗЕРВОАРИ

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design