“Партизански одреди” 64а, 1000 Скопје

+389 (2) 3063 158

info@interhem.com.mk

Language:

PRIMA СОЛНА КИСЕЛИНА

PRIMA ВАРИКИНА

PRIMA ГЛАС

PRIMA АДОПАЛ

PRIMA ЦЕВОФЛУКС

PRIMA ДЕСТИЛИРАНА ВОДА

PRIMA ТОАЛЕТ

PRIMA ФЛУКС (ЈАБОЛКО)

PRIMA ФЛУКС (ЛИМОН)

PRIMA РОЗА

PRIMA ФЛЕШ

PRIMA ТАБЛЕТИРАНА СОЛ

Prima - MILK & HONEY

Prima - WILD FRUITS

Средство за чистење

Паковање: 1000мл (комерцијално паковање 1х9ком)

Парфимирано средство за дезинфекција и белење

Паковање: 1000 мл (комерцијално паковање 1х 9 ком)

Средство за чистење на стакло

Паковање: 500 мл – рефил и со пумпа

(комерцијално паковање 1х 15 ком)

Глицерински крем детергент за ткаенини

Паковање: 500 мл (комерцијално паковање 1х 30 ком)

Средство за чистење и одзатнување на мијалници и одводни цефки

Паковање: 1000 мл (комерцијално паковање 1х 6 ком)

Паковање: 1000 мл (комерцијално паковање 1х 9 ком)

Средство за рачно миење на садови

Паковање: 500 мл (комерцијално паковање 1х12 ком)

                   1000 мл (комерцијално паковање 1х 8 ком)

                   10 литри

Средство за рачно миење на садови

Паковање: 500 мл (комерцијално паковање 1х12 ком)

                   1000 мл (комерцијално паковање 1х 8 ком)

                   10 литри

Абразивна паста за чистење на метални површини и миење на раце

Паковање: 500 мл (комерцијално паковање 1х 30 ком)

Средство за чистење на ветробранско стакло

Паковање: 1000 мл  /  3 литри  /  5 литри

Таблетирана сол за омекнување на вода во машина за садови

Паковање: 1000 г (комерцијално паковање 1х 30 ком)

Средство за чистење на тоалет

Паковање: 500 мл (комерцијално паковање 1х15ком)

ТЕЧЕН САПУН СО МИРИС НА ШУМСКО ОВОШЈЕ

ТЕЧЕН САПУН СО МИРИС НА ШУМСКО ОВОШЈЕ

СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Copyright © 2015 | Inter - Hem | web design: Mark Janura Design